Ábhar Nua

Ábhar nua atá curtha faoi bhráid an phobail den chéad uair.

  • Ábhar Nua

    Saor-Raidió Chonamara

    Tá leathchéad bliain caite ó craoladh den chéad uair Saor-Raidió Chonamara. Bhí stáisiún raidió do phobal na Gaeltachta mar cheann de na haidhmeanna a bhí ag Ghluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta, agus mhúscail na heachtraí corraitheacha i nDoire i 1969 suim ag lucht na gluaiseachta ghníomhú dá réir.    “Is í an fhírinne ghlan, shoiléir, ar ndóigh, nach mbeadh Raidió na Gaeltachta ann anois, ná caint ar bith air, murach gur bunaíodh Gluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta i Márta na bliana 1969. Is í an Ghluaiseacht seo a dhúisigh an Ghaeltacht den chéad uair agus is í an Ghluaiseacht is túisce freisin a chuir éileamh cinnte chun cinn as an…